ФЕС хабајући зуби за опрему темеља

ФЕС Нова серија зуба метка Б47К

ФЕС строга контрола квалитета за сваку испоруку - носите зубе